Ordbok for dambygging (Lukk)

Ordbok for dambygging ble utgitt av Rådet for Teknisk Terminologi (RTT) i 1968. Ordbokens norske innhold er utarbeidet av RTTs Utvalg for dambygging, som ble oppnevnt i samarbeid med Den Norske Nasjonale Komité (senere NNCOLD) av International Commision On Large Dams (ICOLD), og med Norges Tekniske Høgskole og Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen. Utvalget har bestått av:

Annen utgave av Technical Dictionary on Dams er lagt til grunn for ordboken. De norske ordene er fastlagt av utvalget, mens termene på de øvrige språkene, samt illustrasjonene, er tatt direkte fra ICOLD-ordboken.

Boken ble digitalisert i 2016 av Halvor Kjærås. NNCOLD er informert om dette arbeidet og formidler videre til ICOLD.

De italienske og portugisiske termene er utelatt i den digitaliserte utgaven, da disse språkene i mindre grad er aktuelle som arbeidsspråk.

Digitaliseringen har foregått manuelt, og det tas forbehold om feil. Dersom du finner feil, ta kontakt med halvor.kjaeras@sweco.no eller gog@nve.no, så skal vi forsøke å rette det opp.