Forside
Filmtitlar
Filmsitat
Avløysarord
Ironigardinen

Avløysarord

Original Omsetjing Forklåring
Dildo Parkinsonstaur Ordet dildo kjem frå italiensk.
Douchebag Badehette
Dusj Regnskap Dusj kjem frå latin «ducere».
E-post Straumbrev E kan erstattast av det norske «straum». post kjem frå latin «positum».
Esel Stahest Ordet esel kjem frå nederlandsk.
Internett Sambandet Ordet Internett er direkte henta frå engelsk.
Katt Smalgaupe Katt kjem frå latin «cattus», medan gaupe er av norsk opphav.
Kopimaskin Avskriftsmaskin Kopi kjem frå latin «copia».
Lighter Lommebluss Lighter er engelsk. Tennar er kjedeleg.
Memory stick Hugsestaur
Overhead Skriftkastar
Penn Blekkskytar Penn kjem frå latin «penna».
Sebra Stripehest Sebra har italiensk opphav, medan hest kjem frå norrønt.
Sjiraff Strekkhest Sjiraff kjem frå arabisk.
Telefaks Fjernskriv Etter mal frå «fjernsyn»
Telefon Fjernprat Etter mal frå «fjernsyn»
Teleskop Fjernsikt Etter mal frå «fjernsyn»
Televisjon Fjernsyn Mal for mange andre avløysarord
Fleshlight Opptrekksmus
Elefant Nakenmammut
Dachs Strekkhund Tysk «dachs» tydar grevling.
Telepati Fjerntenking Etter mal frå «fjernsyn»
Telekommunikasjon Fjernsamtale Etter mal frå «fjernsyn»
Telehiv Fjernkast Etter mal frå «fjernsyn»
Telemark Fjernjord Etter mal frå «fjernsyn»
Telekinese Fjernflytting Etter mal frå «fjernsyn»
Å google Å kvase Kvasir er ein søkemotor med norsk opphav
Blog Straumtavle Blog kjem frå engelsk «web» + «log».
Bug Mygg Programmeringsfeil
Happy hour Morotime
Mammografi Titsklemme
Push-up-BH Titsklemme
Podcast Utkast
Skanner Brevlesar Skan kjem frå latin.
Smoothie Blautis Smooth er engelsk for «blaut».
Spam Brevflesk Spam er engelsk for «flesk».
Spin-off Avrunding
Standby Påstand
Take-away-mat Niste
Catering Nistekjøkken
Thumbnail Frimerke Små bilete
Walkman Tonefølge
Løve Mankegaupe
Yemen Heimen
Strap-on Stroppsnopp
Party pooper Festefjertar
Yo-Yo Ma Jø-Ye-Meg